ΓΚΡΟΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49497, Fide: 25867814

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 967 0
2020B 967 0
2020A 967 6
2019B 944 2
2019A 936 5
2018B 897 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι