ΓΚΡΟΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49497 | Fide: 25867814 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1030 0
2023Α 1030 1
2022B 1042 7
2022A 1078 11
2021B 967 0
2021A 967 0
2020B 967 0
2020A 967 6
2019B 944 2
2019A 936 5
2018B 897 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι