ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 07/1952, ΕΣΟ: 49499 | Fide: 25877771 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 838 0
2021B 838 0
2021A 838 0
2020B 838 0
2020A 838 0
2019B 838 0
2019A 838 0
2018B 838 0
2018A 838 0
2017B 838 0
2017A 838 5
2016B - 0
Παλαιότερα -