ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/1979, ΕΣΟ: 49503 | Fide: 25886380 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1070 0
2023B 1070 0
2023Α 1070 0
2022B 1070 0
2022A 1070 0
2021B 1070 0
2021A 1070 0
2020B 1070 0
2020A 1070 0
2019B 1070 0
2019A 1070 4
2018B 1029 10
2018A 999 6
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι