ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 49516, Fide: 25877631

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 21
2017B 810 6
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -