ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 49516 | Fide: 25877631 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 21
2017B 810 6
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -