ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 49517 | Fide: 25877623 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1071 0
2023Α 1071 0
2022B 1071 0
2022A 1071 0
2021B 1071 0
2021A 1041 0
2020B 1041 1
2020A 1004 1
2019B 993 0
2019A 993 16
2018B 893 0
2018A 893 25
2017B 830 10
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -