ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ

Η/Γ: 11/1967, ΕΣΟ: 49526 | Fide: 25868829 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 909 0
2023Α 909 0
2022B 909 0
2022A 909 1
2021B 924 4
2021A 942 0
2020B 942 1
2020A 945 4
2019B 943 7
2019A 945 8
2018B 1010 12
2018A 1036 7
2017B 1005 5
2017A 985 8
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι