ΠΑΠΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 49527 | Fide: 25881159 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1172 0
2023B 1172 0
2023Α 1172 0
2022B 1172 0
2022A 1172 1
2021B 1157 1
2021A 1121 0
2020B 1121 0
2020A 1121 8
2019B 1096 0
2019A 1096 13
2018B 1107 6
2018A 1110 17
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι