ΑΣΤΗΘΑ ΝΙΚΗ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 49528, Fide: 25881167

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 924 0
2020B 924 0
2020A 924 0
2019B 924 0
2019A 924 3
2018B 904 0
2018A 904 4
2017B 864 9
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι