ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 49529 | Fide: 25888935

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι