ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 49530 | Fide: 25895753 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1280 10
2023B 1071 0
2023Α 1071 8
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι