ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 49532 | Fide: 25888676 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1788 7
2023B 1799 9
2023Α 1721 12
2022B 1762 16
2022A 1689 17
2021B 1593 24
2021A 1637 0
2020B 1637 9
2020A 1623 11
2019B 1607 7
2019A 1623 29
2018B 1218 23
2018A 1179 22
2017B 944 9
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι