ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2002, ΕΣΟ: 49533 | Fide: 25879529 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1250 0
2021B 1250 0
2021A 1250 0
2020B 1250 1
2020A 1253 0
2019B 1253 0
2019A 1253 4
2018B 1199 0
2018A 1199 9
2017B 1133 0
2017A 1133 5
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι