ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 49538, Fide: 25880969

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -