ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49541 | Fide: 25890980

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 942 0
2021B 942 0
2021A 942 0
2020B 942 0
2020A 942 3
2019B 918 0
2019A 918 12
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -