ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 49556 | Fide: 25877704 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -