ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 49577 | Fide: 25880721

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 910 0
2021B 910 0
2021A 910 0
2020B 910 0
2020A 910 6
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -