ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49578 | Fide: 25856030 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 973 0
2023B 973 0
2023Α 973 0
2022B 973 0
2022A 973 0
2021B 973 0
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 0
2019B 973 0
2019A 973 0
2018B 973 0
2018A 973 0
2017B 973 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -