ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49578, Fide: 25856030

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 973 0
2020A 973 0
2019B 973 0
2019A 973 0
2018B 973 0
2018A 973 0
2017B 973 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -