ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η/Γ: 01/1969, ΕΣΟ: 49579 | Fide: 25821415

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 982 0
2021B 982 0
2021A 982 0
2020B 982 0
2020A 982 0
2019B 982 0
2019A 982 0
2018B 982 0
2018A 982 1
2017B 985 8
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -