ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/1986, ΕΣΟ: 49587 | Fide: 25877283 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 914 0
2023B 914 0
2023Α 914 1
2022B 920 0
2022A 920 0
2021B 920 0
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 0
2019B 920 0
2019A 920 7
2018B 927 0
2018A 927 5
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι