ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 49610 | Fide: 25898280 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 999 0
2023B 999 0
2023Α 999 0
2022B 999 0
2022A 999 0
2021B 999 0
2021A 999 0
2020B 999 0
2020A 999 8
2019B 886 2
2019A 830 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -