ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1995, ΕΣΟ: 49618 | Fide: 25875671 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1566 20
2023B 1546 7
2023Α 1492 23
2022B 1447 6
2022A 1495 7
2021B 1457 0
2021A 1457 0
2020B 1457 4
2020A 1470 7
2019B 1414 12
2019A 1427 26
2018B 1411 15
2018A 1292 28
2017B 1141 13
2017A 1003 5
2016B - 0
Παλαιότερα -