ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/1969, ΕΣΟ: 49629 | Fide: 25879251 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 976 2
2023Α 983 2
2022B 989 12
2022A 1045 0
2021B 1045 0
2021A 1045 0
2020B 1045 0
2020A 1045 0
2019B 1045 0
2019A 1045 7
2018B 1036 5
2018A 1034 0
2017B 1034 13
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -