ΦΑΡΣΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 49632, Fide: 25881426

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -