ΝΕΖΑ ΠΓΙΕΤΕΡ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 49634 | Fide: 25881701 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 970 0
2023B 970 0
2023Α 970 0
2022B 970 0
2022A 970 0
2021B 970 0
2021A 970 0
2020B 970 0
2020A 970 0
2019B 970 0
2019A 970 0
2018B 970 0
2018A 970 0
2017B 970 0
2017A 970 12
2016B - 0
Παλαιότερα -