ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 49642 | Fide: 25881949 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1149 5
2023Α 1169 10
2022B 1100 6
2022A 1040 16
2021B 967 4
2021A 929 0
2020B 929 0
2020A 929 17
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι