ΜΙΣΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 49648, Fide: 25877011

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1261 0
2020B 1261 13
2020A 1158 5
2019B 1164 10
2019A 1074 11
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -