ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/1963, ΕΣΟ: 49656 | Fide: 25879570 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι