ΛΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 49667, Fide: 42103703

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 843 14
2020A 899 5
2019B 899 9
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -