ΛΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 49667 | Fide: 42103703 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 816 0
2023Α 816 0
2022B 816 2
2022A 837 10
2021B 884 13
2021A 843 0
2020B 843 14
2020A 899 5
2019B 899 9
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -