ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 09/1982, ΕΣΟ: 49694, Fide: 25883046

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -