ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1962, ΕΣΟ: 49719 | Fide: 25883216 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 914 0
2023Α 914 0
2022B 914 0
2022A 914 0
2021B 914 0
2021A 914 0
2020B 914 0
2020A 914 4
2019B 964 0
2019A 964 5
2018B 964 0
2018A 964 8
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -