ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 04/1972, ΕΣΟ: 49720 | Fide: 25883089 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1036 0
2023B 1036 0
2023Α 1036 4
2022B 1082 0
2022A 1082 3
2021B 1130 0
2021A 1130 0
2020B 1130 0
2020A 1130 0
2019B 1130 0
2019A 1130 0
2018B 1130 0
2018A 1130 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -