ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 49734 | Fide: 25889214 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1191 0
2023B 1191 0
2023Α 1191 0
2022B 1191 0
2022A 1191 0
2021B 1191 0
2021A 1191 0
2020B 1191 0
2020A 1191 3
2019B 1165 5
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -