ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 49734, Fide: 25889214

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1191 0
2020B 1191 0
2020A 1191 3
2019B 1165 5
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -