ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 49735, Fide: 25898264

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 965 0
2020B 965 0
2020A 965 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -