ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 49735 | Fide: 25898264 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 12
2023Α 943 13
2022B 934 6
2022A 937 4
2021B 965 0
2021A 965 0
2020B 965 0
2020A 965 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -