ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 49749 | Fide: 42108772 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1100 0
2023Α 1100 0
2022B 1100 0
2022A 1100 0
2021B 1100 0
2021A 1100 0
2020B 1100 0
2020A 1100 0
2019B 1100 0
2019A 1100 0
2018B 1100 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -