ΡΟΝΤΣΚΑ ΙΩΣΗΦ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 49751 | Fide: 25879910 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 921 0
2023B 921 0
2023Α 921 0
2022B 921 0
2022A 921 0
2021B 921 0
2021A 921 0
2020B 921 0
2020A 921 0
2019B 921 4
2019A 883 14
2018B 934 4
2018A 890 6
2017B 846 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -