ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 49804 | Fide: 25896270 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 950 10
2023Α 834 16
2022B 830 10
2022A 856 4
2021B 811 1
2021A 830 0
2020B 830 10
2020A 856 14
2019B 830 10
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -