ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 49804, Fide: 25896270

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 10
2020A 856 14
2019B 830 10
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -