ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 49805 | Fide: 25896288 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 807 8
2023Α 817 9
2022B 870 9
2022A 876 7
2021B 852 1
2021A 855 0
2020B 855 12
2020A 948 10
2019B 830 9
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -