ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 49805, Fide: 25896288

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 855 0
2020B 855 12
2020A 948 10
2019B 830 9
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -