ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/1973, ΕΣΟ: 49809 | Fide: 25882651 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1090 0
2023Α 1090 0
2022B 1090 0
2022A 1090 0
2021B 1090 0
2021A 1090 0
2020B 1090 0
2020A 1090 0
2019B 1090 0
2019A 1090 9
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι