ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 49811, Fide: 25881990

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 909 5
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 5
2019A 830 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -