ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΑΡΗΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 49834 | Fide: 25889192 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1434 1
2023Α 1432 15
2022B 1434 4
2022A 1390 5
2021B 1326 34
2021A 1208 0
2020B 1208 13
2020A 1180 18
2019B 1220 22
2019A 1046 22
2018B 1102 8
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι