ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 49836 | Fide: 25892398 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 869 0
2023Α 869 0
2022B 869 0
2022A 869 0
2021B 869 0
2021A 869 0
2020B 869 0
2020A 869 0
2019B 869 5
2019A 877 9
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -