ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 49853 | Fide: 25886908 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -