ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 49859 | Fide: 25886207 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 847 0
2022A 847 0
2021B 847 0
2021A 847 0
2020B 847 0
2020A 847 3
2019B 827 1
2019A 830 5
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -