ΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 49865 | Fide: 25878760 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 938 8
2023B 969 0
2023Α 969 6
2022B 1012 8
2022A 1011 14
2021B 845 0
2021A 845 0
2020B 845 0
2020A 845 10
2019B 898 13
2019A - 4
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -