ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 49884, Fide: 25881639

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 7
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -