ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 12/1968, ΕΣΟ: 49915 | Fide: 25876279 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 896 0
2022A 896 0
2021B 896 0
2021A 896 0
2020B 896 0
2020A 896 0
2019B 896 0
2019A 896 0
2018B 896 0
2018A 896 1
2017B 909 4
2017A 904 13
2016B - 0
Παλαιότερα -