ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 49934, Fide: 25895923

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1415 22
2021A 1241 0
2020B 1241 8
2020A 1134 26
2019B 1106 24
2019A 830 26
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -