ΣΓΟΥΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 49944 | Fide: 25881744 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1137 2
2023Α 1095 5
2022B 1065 2
2022A 1039 5
2021B 1058 15
2021A 916 0
2020B 916 0
2020A 916 2
2019B 908 13
2019A 830 7
2018B 861 5
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -