ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 49952, Fide: 42101328

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -