ΤΣΑΡΝΤΑΚΟΥ ΜΙΜΟΖΑ

Η/Γ: 11/1976, ΕΣΟ: 49956 | Fide: 25878883 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 936 0
2023Α 936 0
2022B 936 0
2022A 936 0
2021B 936 0
2021A 936 0
2020B 936 0
2020A 936 0
2019B 936 0
2019A 936 3
2018B 980 0
2018A 980 3
2017B 1015 9
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι