ΤΣΑΡΝΤΑΚΟΥ ΜΙΜΟΖΑ

Η/Γ: 11/1976, ΕΣΟ: 49956, Fide: 25878883

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 936 0
2020A 936 0
2019B 936 0
2019A 936 3
2018B 980 0
2018A 980 3
2017B 1015 9
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι